Ajankohtaista

HUOM!!
Torstaina, 8.10. Klo 18.00 Israel-rukouspiirin suunnittelupalaveri. Tervetuloa kaikki, jotka haluavat rukoilla Israelin puolesta!

Paikallisekumeeninen foorumi kokoaa yhteen eri puolilla maatamme toimivia ekumeenisten työryhmien jäseniä ja ekumeniasta kiinnostuneita. Valtakunnallisen ekumeenisen neuvoston ja paikallisten työryhmi...
Lempäälän seurakunnan kappalainen Matti Vehviläinen johtaa kasvavaa ja elinvoimaista Majakkamessun ympärille rakentuvaa jumalanpalvelusyhteisö. Matti on syvällinen pohdiskelija ja armollinen julistaja...
Arkki-yhteisöt ovat seurakuntamme pienryhmiä ja soluja, jotka ovat jokainen luonteeltaan erilaisia. Kuitenkin yhteisesti niiden toimintaa ohjaavat Arkin arvot ja näky. Yhteisöjen tehtävänä on opetta...