Lähetystyöhön lähettämisen periaatteet

Lähetystyöhön lähettämisen periaatteet

Seurakunnan lähetysnäky:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni..." Matt.28:19

Teemme lähetystyötä keskittyen saavuttamattomien kansojen ja ihmisryhmien tavoittamiseen. Tämä näky ohjaa Järvenpään Vapaaseurakunnassa lähetystyömme toimintaa ja valintojamme.

Vapaakirkon lähetystyön arvot ohjaavat seurakuntamme lähetystyötä:

Seurakunta lähettää:  Lähetystyön hengellinen ja taloudellinen vastuu on Järvenpään vapaaseurakunnalla.
Kutsumustietoisuus: Uskomme Jumalan kutsuun ja Pyhän Hengen johdatukseen niin työmuotojen kuin lähetystyöntekijöiden valinnassa.
Pitkäjänteisyys:  Sitoudumme lähteviin työntekijöihimme ja kohdennettuihin lähetyshankkeisiin pitkäaikaisesti.
Yhteistyökyky ja kumppanuus: Teemme lähetystyötä kansainvälisten tiimien ja organisaatioiden sekä paikallisten luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ammatillisuus:  Osaamisemme perustuu koulutukseen yhdistettynä hengellisyyteen ja ihmisyyteen. Huomioimme ja arvioimme lähtevien työntekijöiden soveltuvuuden, koulutustaustan, hengellisen kypsyyden kentän oloihin ja työhön.
Jatkuva kehitys: Haluamme panostaa lähetystietouteen ja missiologisen opetukseen seurakunnan kaikilla toimialoilla, erityisesti nuoriso- ja lapsityössä.

Seurakunnan ja lähetystyöntekijän roolit:
Näky lähetystyöhön lähettämisestä tulee olla sekä lähtijällä itsellään että seurakunnalla tiedostaen yhdessä Jumalan johdatuksen ja luottaen Hänen huolenpitoonsa niin hengellisesti kuin taloudellisesti (ts. vahva uskon näkökulma).

Lähetystyöhön vaadittavan koulutuksen laatu ja pituus riippuu siitä lähetystyön luonteesta ja pituudesta. Lähettämisen taloudellisena pääperiaatteena on seurakunnan toimiminen varojen kerääjän ja lähettäjänä. Seurakunta ottaa hengellisen ja taloudellisen vastuun lähtijöistä. Lähetyskandidaateista ja uusista lähetyskohteista keskustellaan ja päätetään seurakunnan virallisissa kokouksissa. Taloudellisen tuen lisäksi seurakunta kantaa hengellisen vastuun rukoilemalla lähettien puolesta säännöllisesti. Tämä on koko seurakunnan yhteinen asia.

Lähtijöiltä edellytetään terveellä pohjalla olevaa uskonelämää, kristillistä moraalia, palvelualttiutta, oma-aloitteisuutta, tervettä suhtautumista auktoriteetteihin, luonteen kypsyyttä, kykyä tulla toimeen toisten kanssa sekä kristinuskon perusasioiden ymmärtämistä. Lähetti on velvollinen kertomaan työstään lähettäjilleen ja hänen tulee pitää yhteyttä säännöllisesti kentältä seurakuntaan ja palattuaan kotimaahan kertoa kokemuksistaan seurakunnalle. Lähtijältä edellytetään lähetystyökanavan edellyttämää koulutusta.

Lähetystyön eri kanavat:

Aktiotyö:
Lähetystyöhön voi lähteä erilaisten kanavien kautta ja eripituisiksi ajoiksi. Helpoin tapa lähteä lähetystyöhön on mennä mukaan lyhytaikaiseen aktiotyöhön.
Jokainen lähtijä hoitaa itse aktiokustannukset. Aktiotyön keskeisenä tavoitteena on antaa lähtijälle mahdollisuus kokeilla lähetystyötä ja saada ensikäden kokemusta lähetyskentältä. Arkki kannustaa ja rohkaisee nuoria osallistumaan aktioihin erityisesti omien lähetyskohteiden keskuuteen.

Vuotta pidemmän lähetystyön periaatteet

    • Lähetti(t) on ollut Vapaakirkon jäsen ainakin 2 vuotta ja palvellut vastuutehtävissä. Hän on laajasti tunnettu omassa koti seurakunnassaan.
    • Lähetystyö tapahtuu Vapaakirkon tai muun yhteistyötahon alaisuudessa.
    • Lähetillä pitää olla virallinen työnantaja; Vapaakirkon lähetystoimisto tai muu lähetysjärjestö, joka vastaa työnantajan velvollisuuksista.Pitkäaikainen lähetystyö:
Pitkäaikaiseen lähetystyöhön lähdetään tarkoituksella olla työssä vähintään yhden työkauden (3-4 vuotta). Pitkäaikainen lähetti on käynyt Suomen Teologisen Opiston tai vastaavan lähetyskoulutuksen ja on saanut Vapaakirkon lähetystyöntekijän valtakirjan. Jokainen maksaa itse koulutuksen. Pitkäaikainen lähetystyöntekijä on seurakunnan ja Suomen Vapaakirkon valtuuttama ja seurakuntien taloudellisesti tukema lähetti. Tämän tulisi olla seurakuntamme ensisijainen lähetystyömuoto.

Pitkäaikaisen lähetystyön rinnalla on ”teltantekijätyö”. Teltantekijä käyttää omaa ammattiaan tutustuakseen ihmisiin ja toimii työssä ja vapaa-ajalla evankeliumin levittämiseksi tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan. Useimmiten he toimivat maissa, joissa ei voida tehdä perinteistä lähetystyötä. Työ vaatii erityisen hyvää valmistautumista, siksi työntekijällä tulee olla Suomen Teologisen Opiston lähetyskoulutus tai sitä vastaava tietotaito. Seurakunnan suositus on, että he eivät toimi yksin vaan yhdessä kansainvälisen järjestön tai paikallisen organisaation kanssa. Teltantekijät saavat osan kannatuksestaan työstään, mutta seurakunta voi myös olla taloudellisesti tukemassa heidän työtään.

Määräaikainen lähetystyö:
Määräaikainen lähetystyö on projektiluonteista, ja sen kesto on 1-3 vuotta. Yleensä tällaisia projekteja järjestää suurempi lähetysorganisaatio, joka myös asettaa omat vaatimuksensa lähtijälle ja voi myös järjestää tarvittavan koulutuksen ja muun valmistautumisen. Määräaikainen työ voi johtaa pitkäaikaiseen lähetystyöhön.

Tietoja

Arkki on nykyisellään 350 hengen kristillinen seurakunta, joka kuuluu Suomen Vapaakirkkoon. Vapaakirkko on yksi Suomen vanhoista herätysliikkeistä. Sen juuret ovat 1800-luvun lopulla.

Tilaa uutiskirje

Yhteystiedot

Järvenpään Vapaaseurakunta - Arkki

Wärtsilänkatu 8 A, 04410 Järvenpää

Puh. 010 3289 473

Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteydenottolomake

Tilinumero

FI81 3131 1001 7318 47, HANDFIHH

Lahjoitusviitteet:
Kymmenykset ja rahalahjat: 1119
Diakonia: 30038
Mission Moldova työ: 2008
Lähetystyö: 3007